Vrienden

De Stichting La Pellegrina werd in 1997 opgericht door een aantal enthousiaste cursisten van de zomercursussen van La Pellegrina. Zij stortten allen een bedrag in het door de Stichting beheerde fonds. Dat fonds is niet onuitputtelijk en zo langzamerhand kan het wel wat aanvulling gebruiken.

Bent u ook een enthousiaste deelnemer en wilt u de activiteiten van de Stichting steunen, stort dan uw donatie op NL91RABO 0364 6558 52 ten name van Stichting La Pellegrina.

Wij danken u zeer.